We stoppen met de belgenmoppen. Voortaan maken we moppen over Russen. De Belgen zijn dan gerust en de Russen zijn gebelgd.